Basis opleiding en herhaling BHV (Bedrijfs HulpVerlener)

Een bedrijfshulpverlener (BHV-er) is een door de werkgever aangewezen werknemer die in geval van een incident in het bedrijf of instelling binnen enkele minuten ter plaatse moet zijn.
Van de BHV-er wordt dan verwacht dat hij de situatie kan overzien en de noodzakelijke acties kan ondernemen.

Inhoud:
de opleiding BHV bestaat uit twee modules, te weten:
BHV Eerste Hulp, o.a.:                                  BHV Brandbestrijding en Ontruiming, o.a.:
* levensreddend handelen                            * het verbrandingsproces
* benaderen bewusteloos slachtoffer            * melden van een brand
* reanimeren + AED                                      * brandklassen en blusmethoden
* stabiele zijligging                                        * brandpreventie
* botbreuken en ontwrichting                        * ontruimen
* uitwendige wonden                                     * vluchtroutes
* oogletsels                                                   * de verzamelplaats
* brandwonden                                             * zoektechnieken

Duur van de opleiding:
de Basisopleiding BHV is totaal 2 dagen van 8 lesuren.
Deze bestaat dan uit 8 lesuren Eerste Hulp (EH) en 8 lesuren Brand en Ontruiming (B/O). De opleiding kan ook worden gesplitst in (4) dagdelen en kan naar wens overdag incl. weekend of tijdens de avonduren gegeven worden.

Examen: 
bestaat uit 2 keer een praktisch deel en 2 keer een schriftelijke examen, dit wordt gehouden tijdens het laatste lesuur.
Heeft de cursist het examen met goed gevolg afgelegd, dan ontvangt hij/zij een certificaat BHV/ERC.
Aangezien het noodzakelijk is te allen tijde te beschikken over parate kennis en vaardigheden is het aan te raden minimaal één keer per jaar te herhalen.

 

 © Copyright 2000-2015 / Adviesbureau J. van Wieren

to Top of Page